แหวนน้ำมันหอมระเหย

 • 18 tooth essential oil dropper bottle

  ขวดหยดน้ำมันหอมระเหย 18 ฟัน

  นี่คือขวดหยดน้ำมัน 18 ซี่ซึ่งประกอบด้วยขวดแก้ว ฝาอลูมิเนียม หัวยางและหลอดหยด

  ขวดแก้ว ข้อกำหนดเพิ่มเติม รูปแบบ ตามความต้องการของทางเลือก

  ฝาอลูมิเนียมน้ำมันหอมระเหยถูกประกอบเข้ากับหัวยางแล้วใส่ลงในหลอดหยดเพื่อใช้งาน

  ฝาอะลูมิเนียมเหมือนกับฝาอะลูมิเนียมสำหรับเครื่องสำอางอื่นๆ ขนาดของฝาอะลูมิเนียมนี้คือ 20*15 มม. และคุณสามารถเลือกสีและเทคนิคต่างๆ ได้หลากหลาย

  สีทั่วไปของหัวกาวคือหัวกาวสีขาวและหัวกาวสีดำ หากมีความต้องการสามารถกำหนดสีและรูปร่างอื่น ๆ ได้

  หยดสามารถยาวหรือสั้นตามความจุของขวด